Czy w trakcie subskrypcji istnieje możliwość konsultacji z dietetykiem?