Interakcje pomiędzy składnikami, czy mogą wpływać na gorszą przyswajalność?