Mówi się, że leków/suplementów nie należy przyjmować razem, tylko osobno i o różnych porach. Jakie mamy dane, które uzasadniają, że Sundose to jedna dawka dziennie?